Informatie

Bloedonderzoek

Tijdens een van de eerste bezoeken wordt gesproken over een bloedonderzoek. Dit onderzoek gebeurt alleen met jouw toestemming. De uitslag van het onderzoek wordt tijdens het volgende consult besproken. Wanneer er bijzonderheden zijn worden deze zo spoedig mogelijk doorgegeven.

Bij het standaard onderzoek wordt je bloed onderzocht op:

  • bloedgroep
  • hemoglobinegehalte
  • rhesus-D en C-factor
  • andere antistoffen
  • hepatitis B
  • lues (Syphilis)
  • HIV
  • glucose

Meer informatie over bloedonderzoek;

Tijdens het eerste intakegesprek wordt er een folder “Zwanger!” meegegeven waarin staat uitgelegd wat de bloedonderzoeken precies in houden. Verdere vragen kunnen altijd gesteld worden aan de verloskundigen.