Kraamtijd


Hielprik & gehoortest

Zodra de baby is aangegeven bij de gemeente, gaat er automatisch een bericht naar Zuidzorg. Vervolgens sturen zij een verpleegkundige naar jullie voor het verrichten van de hielprik en de gehoortest bij jullie baby. Hiervoor komt zij langs tussen de 4e en 8e dag van het kraambed. De hielprik wordt bij iedere baby gedaan. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op 22 zeldzame, maar zeer ernstige aandoeningen. Bij de hielprik kijkt men onder andere naar een stofwisselingsziekte, een ziekte van de bijnier, een schildklierziekte en een erfelijke vorm van bloedarmoede. Deze aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen als het vroeg ontdekt wordt, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Het is dan ook in het belang van de gezondheid van jullie kindje dat jullie meedoen aan het onderzoek. Deelname is echter niet verplicht. Als jullie baby in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik door een verpleegkundige van de afdeling verricht. Als je binnen 3 maanden na het afnemen van de hielprik geen bericht hebt gekregen, kun je er vanuit gaan dat de test goed is afgenomen en jullie kindje deze ziektes niet heeft.

Meer informatie vind je op www.rivm.nl/hielprik.

De gehoortest wordt tegelijk met de hielprik gedaan. Je baby krijgt dan een soort walkman op die meet of de trommelvliezen het geluid weerkaatsen. Hiermee kunnen gehoorproblemen al in een vroeg stadium opgespoord worden zodat jullie kindje minder taalachterstand hoeft op te lopen. Wanneer jullie baby in het ziekenhuis lag ten tijde van de hielprik, komt er na thuiskomst nog een verpleegkundige van Zuidzorg langs voor de gehoortest. Het komt regelmatig voor dat de gehoortest herhaald moet worden. Dit betekent niet meteen dat er problemen zijn met het gehoor, maar o.a. omgevingsfactoren (zoals geluiden op straat) kunnen de test beïnvloeden.