Informatie

Controles

De 1e zwangerschapscontrole vindt bij voorkeur al vroeg in de zwangerschap plaats (<10 weken). Wanneer je zwanger bent, mag je bellen voor een afspraak. Dit om je al zo vroeg mogelijk de juiste informatie te geven in je zwangerschap. De 1e afspraak duurt ongeveer 3 kwartier. Tijdens deze afspraak worden voornamelijk algemene gegevens gevraagd zoals; adres, gezondheidsvragen, eventuele eerdere zwangerschappen. We berekenen samen hoever je zwanger bent. Er wordt veel uitleg gegeven en er moeten wat dingen worden geregeld zoals een echo, kraamzorg etc. Er is ook gelegenheid om vragen te beantwoorden.

De vervolgcontroles volgen elkaar in het begin van de zwangerschap om de 4 weken op en daarna iedere 3 weken, iedere 2 weken en op het laatst elke week. En wanneer het nodig is vaker. Tijdens de controles wordt er altijd de bloeddruk gemeten, de groei van de buik bekeken en naar het hartje geluisterd indien mogelijk. Verder is er altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Soms wordt er gevraagd om een potje urine mee te nemen. Dit wordt niet standaard gecontroleerd, alleen indien nodig.

Alle controles worden verwerkt op een zwangerschapskaart in de computer en deze krijg je ook op papier mee naar huis om altijd over je eigen gegevens te beschikken in geval van nood.