Informatie

Prenatale screening

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken. Dit heet prenatale screening. Wij zijn verplicht om jullie over deze mogelijkheden te informeren. Je bepaalt zelf of je deze informatie wenst en of je deze onderzoeken zou willen laten uitvoeren. En of aan de hand van die uitkomsten bepaal je of je eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Deze testen zijn niet verplicht. Met prenatale screening kan bekeken worden hoe veel kans je hebt op een bepaalde aandoening bij jullie kindje. Voorbeelden van prenatale screening zijn de NIPT en het structureel echoschopisch onderzoek met 13 en 20 weken. (vaak ’20 weken echo’ genoemd die meestal rond de 19e week wordt uitgevoerd). Het onderzoek kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar het kan je soms ook ongerust geven, en je voor moeilijke keuzes stellen. Tijdens het intakegesprek op de praktijk maken geven we je hier meer informatie over, indien gewenst. Meer informatie over deze onderzoeken kun je vinden op http://pns.nl 


NIPT

(Niet Invasieve Prenatale Test)

Vanaf 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT als eerste test voor prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom. Momenteel wordt de NIPT nog in studieverband uitgevoerd in Nederland. Bij de NIPT-test wordt er bij de zwangere vrouw bloed afgenomen en dit wordt onderzocht in het laboratorium. In het bloed van de moeder is naast haar eigen DNA (erfelijk materiaal), ook DNA van de placenta (moederkoek) aanwezig. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als DNA van het kind. Met de NIPT kan dit DNA worden onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom).

Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Maar bij een afwijkende uitslag kan het zijn dat er toch geen sprake is van een trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 

De NIPT biedt geen 100% zekerheid en bepaald niet het geslacht.

De 13 weken echo

 

Vanaf 1 september 2021 wordt er in Nederland een nieuwe echo aangeboden; de 13 weken echo.

De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. De 20 weken echo blijft bestaan. De echo’s vullen elkaar aan. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of je baby lichamelijke afwijkingen heeft. Sommige afwijkingen zijn al zichtbaar met 13 weken. Door dit op tijd te ontdekken, krijg je als ouders meer tijd om na te denken wat je hier mee wilt doen en heb je meer tijd voor vervolgonderzoeken.

Bij de 20 weken echo (wordt gemaakt tussen 19-21 weken) is de baby weer iets groter en zijn de organen verder ontwikkeld. Sommige structuren (zoals met name het hart) kunnen dan beter beoordeeld worden.

Zowel de 13 weken echo als de 20 weken echo worden door een gespecialiseerde echoscopiste gemaakt bij Diagnostiek voor U.

Meer informatie over de 13 weken echo vind je hier:

https://www.pns.nl/13-wekenecho

https://www.pns.nl/animatie-13-20-wekenecho


Screeningsecho bij 19-20 weken

(SEO structureel echoscopisch onderzoek)

Met de 20 wekenecho kunt u tijdens de zwangerschap laten onderzoeken of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. Wanneer je deze informatie niet wenst mag je deze echo ook niet laten verrichten..Het is mogelijk om het geslacht van het kindje in beeld te brengen, wanneer je dit niet wil weten mag je dit aangeven. Soms is het nodig om de echo te herhalen of door specialisten verder te beoordelen. Dit betekent niet dat er altijd.een afwijking is vastgesteld, maar soms is er nog verder onderzoek nodig om een juiste beoordeling te geven. Deze echo word vergoed door de zorgverzekeraar.

Hier vind je de keuzehulp http://pns.nl. Meer info; http://meerovernipt.nl, http://www.prenatalescreening.nl/