Kraamtijd


Aangifte (gemeente & verzekering)

Jullie baby moet worden aangegeven door iemand die bij de bevalling aanwezig was, bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar hij of zij geboren is. Hiervoor heb je drie werkdagen de tijd. Bij de gemeente Nuenen kun je tegenwoordig ook digitaal aangifte doen! En in het Catharina Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis kun je ook aangifte doen voordat je naar huis gaat.

Om aangifte te kunnen doen is het belangrijk dat je het volgende bij je hebt:

  • Een legitimatiebewijs van degene die aangifte doet.
  • Jullie trouwboekje als jullie gehuwd zijn.
  • De akte van erkenning als jullie niet zijn getrouwd.
  • Als je geen partner hebt mag iemand die bij je bevalling aanwezig is geweest aangifte doen van de geboorte. Hij of zij moet dan het legitimatiebewijs van de moeder meenemen en een schriftelijke toestemming/machtiging van de moeder.

Aan het doen van aangifte zijn geen kosten verbonden.

Let op:

  • dat de naam van jullie kindje goed wordt gespeld door de ambtenaar!
  • dat het ouderlijk gezag apart moet worden aangevraagd nadat de aangifte heeft plaatsgevonden. Dit geldt alleen voor mensen die niet getrouwd zijn.

Hieronder vind je de openingstijden van de gemeenten Nuenen/Eindhoven/Geldrop/Helmond:

Nuenen

Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2

Postadres : Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen

Telefoon : (040)- 263 16 31

Fax: (040)-283 31 65

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur, woensdag: 8.30 tot 12.30 uur én 14.30 tot 18.00 uur (bevolking tot 19.00 uur).

NIEUW: Digitale geboorte aangifte: http://nuenen.nl/inwoners-ondernemers

Eindhoven

Bezoekadres : Stadhuisplein 10

Postadres : Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Telefoon : (040) 238 60 00

Fax : (040) 243 35 85

Openingstijden : maandag van 9.00 tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Geldrop

Bezoekadres: Hofstraat 4

Postadres: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop

Telefoon: (040) 289 38 93

Fax: (040) 289 38 00

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur, woensdagmiddag van 12.30-16.00 uur, ook op afspraak.

Helmond

Bezoekadres: Frans Joseph van Thielpark 1

Postadres: Postbus 950, 5700 AZ Helmond

Telefoon: (0492) 587 777

Fax: (0492) 587 400

Openingstijden: Maandag: 9:00 – 19:00 uur. Dinsdag t/m vrijdag: 9:00 – 16:00 uur

Nadat je aangifte hebt gedaan worden er verschillende dingen automatisch in gang gezet:

  • Er gaat bericht naar de Zuidzorg zodat zij weten dat ze voor de hielprik moeten komen.
  • Er gaat bericht naar de Sociale VerzekeringsBank zodat jullie kinderbijslag krijgen.
  • Er gaat bericht naar de belastingdienst zodat jullie kindje een sofi-nummer/ BSN krijgt.


Ziektekostenverzekering

De baby is de eerste week nog automatisch bij de moeder meeverzekerd voor ziektekosten. Jullie moeten je kindje wel binnen 15 dagen na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar. Dit kun je telefonisch, schriftelijk of via internet regelen. Kinderen zijn gratis meeverzekerd.