De Praktijk

KEUZEHULP voor wel of geen prik tegen Corona of de booster.

Twijfel je nog? Of over de booster? De meest recente adviezen van onze beroepsgroep vind je via onderstaande link.

Op 06-01-2022 is de laatste versie van het standpunt rondom Covid-19 en Zwangerschap vna de NVOG en KNOV gepubliceerd, met de volgende adviezen:

Vaccins

De vaccins tegen COVID-19 die op dit moment beschikbaar zijn in Nederland en waar ook de meeste ervaring mee is in de zwangerschap, zijn de mRNA-vaccins van Pfizer-BioNtech en Moderna.

Boostervaccinatie

Van alle typen toegediende vaccins lijkt de bescherming tegen COVID-19 na verloop van de tijd af te nemen. Daarom is het in Nederland vanaf december 2021 mogelijk zich opnieuw te laten vaccineren indien de laatste vaccinatie enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. Deze zogenaamde boostervaccinatie bestaat uit een enkele (Pfizer-BioNtech) of halve (Moderna) dosis van het vaccin. Ook voor de boostervaccinatie wordt bij zwangere vrouwen een mRNA-vaccin geadviseerd.

Voor het interval tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie wordt verwezen naar de recente algemene adviezen op de RIVM website. Deze intervallen zijn afhankelijk van het eerder gebruikte soort vaccinatie.

De werkgroep sluit zich aan bij de adviezen van de ACOG en RCOG en komt tot de volgende adviezen.

Adviezen

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft, bovenstaande in overweging nemende, de volgende adviezen geformuleerd over vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed

• De werkgroep adviseert met nadruk aan alle zwangere vrouwen, ongeacht de termijn van de zwangerschap, en vrouwen in het kraambed zich te laten vaccineren omdat zij per definitie tot een risicogroep behoren. Dit geldt ook voor de boostervaccinatie.

• De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten zich te laten vaccineren, omdat de voordelen hiervan sterk opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Het gaat daarbij om (één van) de aandoeningen(2) conform indeling RIVM(3)

. 1 Bij vaccinatie van zwangere vrouwen wordt aanbevolen om hen te stimuleren tot deelname aan Moeders van Morgen (www.moedersvanmorgen.nl) van Bijwerkingencentrum Lareb. Hierdoor wordt de ervaring met het vaccin systematisch gedocumenteerd.

2 Het is aan te bevelen dat een zwangere vrouw met een onderliggend lijden die volgens de landelijke vaccinatiestrategie in aanmerking komt voor vaccinatie hierover een besluit neemt na counseling en in samenspraak met de hoofdbehandelaar van het onderliggend lijden.

3 Het meest actuele overzicht van de risicogroepen wordt gepubliceerd op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

• De werkgroep ziet geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling4 . Dit geldt eveneens voor de boostervaccinatie.

• De werkgroep adviseert om bij zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed de vaccinatie met één van de mRNA-vaccins uit te voeren.

• De werkgroep is van mening dat (booster)vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven.

• De werkgroep adviseert een boostervaccinatie aan zwangere vrouwen toe te dienen. De boostervaccinatie kan ongeacht de termijn van de zwangerschap worden toegediend.

• Voor het interval tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie wordt verwezen naar de recente algemene adviezen op de RIVM website.

• Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker in voorgeschreven situaties onveranderd bestaan.

@2022 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie